Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je naredbu kojom je ograničila kretanje na području tog kantona od 21 do 05 sati ujutro i prihvatila preporuku Kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva da se od ponedjeljka u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama uvodi online nastava do 5. aprila.

Naredba je donesena nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, te diskusije svih ministara, a imajući u vidu rapidno povećanje broja oboljelih od koronavirusa.

Od te zabrane izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije izazvane koronavirusom na području BPK Goražde, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je zabranjena i organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 15 ljudi, kao privatnih okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, rođendani, drugi porodični skupovi slične prirode). Od zabrane se izuzimaju: sjednice Skupštine BPK-a Goražde, Gradskog i općinskih vijeća, privredni subjekti i krizni štabovi.

Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2020. i 2021. godine svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naređuje se objektima koji pružaju uslužne djelatnosti (trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli, i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da je za jednu osobu potrebno najmanje četiri m2, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 30 osoba, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Zabranjuju se posjete osobama smještenim u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Zabranjuje se organiziranje svih amatersko-rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnih kontakt sportova i to za sve koji nisu u takmičarsko-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima.

Dozvoljava se održavanje profesionalnih sportskih takmičenja u otvorenom i zatvorenom prostoru , ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.