Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK), zbog izrazitog pogoršanja epidemiološke situacije, usvojila je zaključak u kojem se od nadležnih institucija traži pooštravanje epidemioloških mjera i nadzora nad njihovim provođenjem, te apeluje na građane da ih poštuju.

U zaključku usvojenom na sjednici od Zavoda za javno zdravstvo traži se da pojača nadzor nad primjenom Kantonalnog kriznog plana, posebno u dijelu koji se odnosi na “put pacijenata“.

Kantonalnoj bolnici naloženo je da ponovo aktivira covid odjel te da prema federalnoj naredbi, 30 posto svojih svojih kapaciteta osigura za smještaj i liječenje oboljelih od koronavirusa.

Svim javnim i privatnim ustanovama naložena je obavezna dezinfekcija prostora, strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, obavezno nošenje zaštitne maske i držanje fizičke distance, kao i reorganizacija radnog vremena kako bi se smanjio kontakt i veća koncentracija ljudi i stranaka.

Od Zavoda za javno zdravstvo zatraženo je da u koordinaciji sa Ministarstvom obrazovanja pojača nadzor nad primjenom Kriznog plana u obrazovnim ustanovama, a od Direkcije robnih rezervi i Kantonalne uprave civilne zaštite da dostave izvještaj o stanju zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava.

Upućen je i apel stanovništvu na području kantona da zbog pogoršane epidemiloške situacije ograniče svoje kretanje i okupljanja.