Vlada Brčko distrikta BiH donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg plana gospodarenja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava po prigovorima pristiglima na temelju objavljene liste korisnika – drugi dio Programa mjera za sanaciju šteta u gospodarskim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom. Sastavni dio ove Odluke čini lista korisnika po prigovorima pristiglima na temelju objavljene liste korisnika u ukupnom iznosu od 44.749,16 maraka.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriju Brčko distrikta BiH. Izmjenama je produljen rok za realizaciju Programa do 31. listopada 2020. godine.

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnoga reda usvojen je zaključak kojim se nalaže predstojniku Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu da planira sredstva u rebalansu Proračuna Brčko distrikta BiH za 2020. godinu za daljnji nastavak Programa nakon okončanja aktualnog, koji je u tijeku. 

Također, usvojen je i dokument “Okvir politike za razvitak upravljanja ljudskim potencijalima u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH”.

Članovi Vlade dali su suglasnost na imenovanje predstavnika Brčko distrikta BiH za člana Zajedničkog odbora za praćenje provedbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana BiH u državi Katar, priopćeno je iz Vlade Brčko distrikta BiH.