Vlada Brčko distrikta usvojila je u srijedu u nastavku 83. redovne sjednice Odluku o kriterijima i načinu raspodjele sredstava kao i Odluku o Programu raspodjele sredstava za nabavku udžbenika djeci ratnih vojnih invalida i poginulih branitelja s područja Distrikta.

Šef Službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Senad Bešić je rekao da je za ove namjene iz ovogodišnjeg proračuna Distrikta osigurano 120 000 maraka, te da je taj iznos isti kao i ranijih godina.

Bešić je dodao da je pojedinačan iznos sredstava 250 maraka te da su korisnici ovog prava, prilikom podnošenja zahtjeva, dužni da Službi braniteljsko-invalidske zaštite dostave dokaz o plaćenim udžbenicima nabavljenim za tekuću školsku godinu, priopćeno je iz Vlade Brčkog.

“Ova prava mogu ostvariti djeca poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida koji su redovno upisani u srednje škole i na visokoškolske ustanove”, pojasnio je Bešić.

Istaknuo je da se ova prava ne odnose na osnovce jer je po zakonu osnovno obrazovanje besplatno u Distriktu, kao i na one koji ponavljaju školsku godinu, te da je gornja starosna granica korisnika 26 godina.

“Iskustva iz ranijih godina potvrđuju da je ova vrsta prava u opadajućem trendu. I zbog te starosne granice to pravo će biti prvo koje će biti ugašeno po prirodi stvari, jer u kratkom razdoblju više neće biti podnositelja zahtjeva”, rekao je Bešić.

Na današnjoj sjednici primljena je k znanju i informacija Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju o projektu koji Europska unija financira, a British Council u Bosni i Hercegovini provodi, a koji se odnosi na stipendiranje mladih državnih službenika („EU Scheme for Young Professionals in BiH“).

Cilj Projekta je, kako se navodi, da ojača kapacitete mladih državnih službenika koji rade na poslovima EU integracija i da, na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, poveže odjele koji se bave EU integracijama.

Članovi Vlade usvojili su i Nacrt prijedloga odluke o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove u Brčko distriktu BiH i to Sveučilišta “Privredna akademija” Brčko, kao i Nacrt prijedloga odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja ove visokoškolske ustanove.

Usvojene su i izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjela za obrazovanje.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i zaključak kojim je dala pozitivno mišljenje na tekst Prednacrta pravilnika o homologaciji vozila. Navedeni prednacrt pravilnika je pripremljen od strane Odjela za javne poslove s ciljem unapređenja zakonodavnog okvira kojim je uređena predmetna oblast.

Članovi Vlade su usvojili su i Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije prvog ciklusa studija.

Vlada je danas na 83. redovnoj sjednici dala suglasnost na Izvještaj o radu Razvojno – jamstvenog fonda Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, stoji u priopćenju.