Federalna vlada donijela je odluku da Crvenom križu Federacije BiH iz Federalne direkcije robnih rezervi bude ustupljeno 40 tona hrane, i to 124.988 komada konzervi goveđeg gulaša od po 200 grama i 100.000 konzervi od po 150 grama goveđeg nareska.

Crveni križ FBiH će ovu hranu podijeliti pučkim kuhinjama i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH, te će Federalnoj direkciji robnih rezervi dostaviti pisano izviješće o korisnicima ovih proizvoda.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalne komisije za procjenu šteta koja je, kako je navedeno, razmotrila sve zahtjeve za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći iz sredstava koja pripadaju Federaciji BiH na osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dostavljene u 2019. godini.

Za deset zahtjeva (Lukavac, općine Srednjobosanskog kantona, Kladanj, Široki Brijeg, općine Kantona 10, Ćelić, Tuzla, Tešanj, Kalesija i Orašje) Komisija je, nakon detaljnog razmatranja, izradila prijedloge odluka, a Federalni štab civilne zaštite je donio šest odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 1.800.000 KM.

Četiri zahtjeva su odbijena (Banovići, Gračanica, Doboj Jug i Maglaj), s tim da je ovim općinama data mogućnost da uz zahtjeve dostave upotpunjenu dokumentaciju.

O PROJEKTU WATSAN

Federalna vlada je usvojila informaciju o realizaciji općinskih potprojekata uključenih u projekat “Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH – WATSAN FBiH”, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi odluku o izdvajanju 500.0000 KM iz tekućih rezervi za potrebe Grada Mostara.

Ovim projektom je trenutno obuhvaćeno 19 općina ili gradova: Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Orašje, Široki Brijeg, Bosanska Krupa, Gračanica, Lukavac, Čitluk, Konjic, Doboj – Jug, Prozor-Rama, Jajce, Mostar, Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Tešanj, Gornji Vakuf – Uskoplje i Usora.

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ REVIZIJI

Vlada FBiH je usvojila konsolidirano izvješće unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH za 2019. godinu i zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u roku od šest mjeseci, kroz izmjene i dopune zakonskih rješenja regulira radno-pravni status, što bi pridonijelo neovisnosti funkcije unutarnje revizije i omogućilo usuglašavanje plaća unutarnjih revizora na svim razinama vlasti u FBiH.

Jedinica Federalnog ministarstva financija za proračunski nadzor zadužena je da izvrši nadzor u vezi sa uspostavom funkcije unutarnje revizije kod proračunskih korisnika Federacije BiH – obveznika uspostave jedinice za unutarnju reviziju, koristeći se podacima iz konsolidiranog izvješća.

Centralna harmonizacijska jedinica ovog ministarstva dužna je da, sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji i podzakonskim aktima, nastavi pružanje podrške organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH pri uspostavi i razvoju funkcije unutarnje revizije.

O STATUSU ON-LINE PLATFORME COVID-19

Federalna vlada je usvojila informaciju o statusu on-line platforme Covid-19 instalirane u Zavodu za javno zdravstvo FBiH, te pitanju njenog daljnjeg korištenja.

Vlada je dozvolila Zavodu za javno zdravstvo FBiH da, sukladno potpisanom Ugovoru između GIZ-a i Teneo d.o.o. Sarajevo, potpiše izjavu o prihvatanju donacije razvijene aplikacije za unos baze podataka kojim se obavlja nadzor nad Covid-19 u FBiH u ovom zavodu.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH je današnjim rješenjem dozvolila JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar ulazak u posjed dvije nekretnine, i prije isplate naknade, a po ranijem rješenju načelnika Općine Žepče o izvlaštenju.

Prihvaćen je izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH za period od 1. marta do 19. septembra 2020. godine.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključka za period januar – august 2020. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog isteka mandata. Istovremeno je, na period od četiri godine, za zamjenika direktora ovog zavoda imenovan Veselko Čerkez.

Vlada FBiH danas je federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, kao predstavnika Federacije BiH, imenovala u Komitet za tehničke propise Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Davorke Šaravanje, Silvije Brčić, Željka Kordića, Dijane Pejić, Nerme Čolaković – Prguda i Zorana Landeke za vršioce ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Danas su date i prethodne saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Davora Tomića, Tihomira Čelana, Gordana Galića i Emira Konjhodžića za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.