Federalna vlada je donijela Uredbu o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku.

Vlada ove nagrade dodjeljuje državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači – kandidati za nagradu.

Predviđene su za četiri kategorije: nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i za promociju nauke, a sastoje se od novčanog iznosa i povelje, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim naučnicima za cjelokupni naučno-istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov lični doprinos u proširenju naučnih spoznaja i primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Svake godine dodjeljuje se samo jedna ovakva nagrada, koja kandidatu može biti dodijeljena samo jednom.

Godišnja nagrada za nauku predviđena je za značajno naučno dostignuće, naučno otkriće, te primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.

Godišnja nagrada mladim istraživačima starosti do 32 godine namijenjena je onima koji su se posebno istakli u naučnom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom naučnom časopisu, naučnu knjigu s međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke. Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o nauci koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i naučnih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može biti dodijeljena samo po jedna ovakva nagrada.

Kada je riječ o novčanim iznosima, nagrada za životno djelo je 10.000 KM, a za nauku 5.000 KM, za mlade istraživače 3.000 KM i za popularizaciju i promociju nauke po 2.000 KM.

Kako je istaknuto, nagrade će biti dodjeljivanje svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, a konkurs za dodjelu, uime Vlade FBiH, raspisuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Kandidate za nagrade mogu predložiti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrovane za naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u FBiH.

Danas donesena uredba bit će u primjeni od 1.1. 2021. godine.

Ovakve nagrade, kako je obrazloženo, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavlja značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osvještene države na međunarodnom planu.

U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunaronom planu, navodi se u saopćenju.

USKLADITI VISINU PRIMANJA U BH ŽELJEZNIČKOJ JAVNOJ KORPORACIJI

Federalna vlada je prihvatila informaciju o utrošku sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH, dodijeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu, te konstatovala da je iznos od 22.000.000 KM namjenski utrošen.

Vlada je zadužila Upravni odbor Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije da pokrene proceduru donošenja propisa kojim će visina primanja zaposlenih biti usklađena s visinom primanja zaposlenih na istim ili sličnim pozicijama u državnim institucijama ili u entitetskim željezničkim kompanijama.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE DŽAFIĆA ZA DIREKTORA JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala punomoć Goranu Buhaču da je zastupa na Skupštini privrednog društava Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.

Data je prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Binas d.d. Bugojno i za imenovanje Mersihe Alagić i Mehrida Omerinovića za članove ovog NO, na period od četiri godine.

Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Vlada je dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za imenovanje Nataše Fazlić za članicu Uprave Društva – direktoricu, na mandatni period od četiri godine.

Prethodne saglasnosti date su Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluka o imenovanju Enisa Džafića za generalnog direktora – predsjednika ovog preduzeća, na period od četiri godine, te o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog preduzeća.

Zbog isteka mandata, data je prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, a za vršioce ovih dužnosti imenovani su Dragan Gabrić i Kristina Žulj, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa s utvrđenim tekstom za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, s prijedlogom tekstova obaviještenja o poništavanju ranijeg i raspisivanju ovog konkursa, stoji u saopćenju Vlade FBiH.

PROŠLOGODIŠNJE POZITIVNO POSLOVANJE NAMJENSKE INDUSTRIJE

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih u Federaciji BiH za 2019. godinu.

Namjenska industrija u FBiH je prošle godine ostvarila ukupan prihod od 305.183.891 KM, a prihod od izvoza 236.689.313 KM.

Ukupni troškovi iznosili su 262.045.112 KM.

Ova privredna društva lani su ostvarila dobit od 43.110.524 KM, a na kraju 2019. godine zaošljavala su 3.513 radnika.

Ukupna potraživanja iznosila su 114.818.180 KM, a ukupne obaveze (dugovanja) 195.p216.154 KM.

U 2019. godini je vrijednost kapitala privrednih društava namjenske industrije povećana za 34.856.982 KM u odnosu na stanje od 31.12.2018. godine, a na svakih 100 KM rashoda ostvarila su 116 KM prihoda.

Sva ova društva lani su poslovala pozitivno, a Igman d.d. Konjic i BNT-TMiH d.d. Novi Travnik ostvarili i znatno bolje rezultate u odnosu na 2018. godinu.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 4. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.

Data je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih od 24.6.2020. godine, a za Sportske igre mladih u 2020. godini, u vrijednosti od 80.000 KM.

Saglasnost je data i na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju u FBiH.

Usvojen je izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu FBiH za 2019. godinu.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, te po potrebi Vladi FBiH predlaže neophodne mjere i aktivnosti, saopćeno je iz Vlade FBiH.