Sjednica Vlade Federacije BiH je u toku, a ministrica finansija FBiH Jelka Miličević upoznala je javnost da je vlada donijela odluku o raslodjeli sredstava od 30 mlliona maraka, i to 10 za saniranje posljedica pandemije koronavirusa i 20 miliona za kapitalne investicije lokalnim samoupravama.

Kada je upitanju nabavka vakcina, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić je kazao da je nabavljeno ili u realizaciji dva miliona i 70 hiljda doza vakcina, a kada su upitamju direktni ugovoti očekuje se nastavak i reizacija ugovora.

Za nabavku 500 hiljda doza “Sinofarma” još nema konkretnkh informacija , ali proizvodžači iz Kine su poručili da aktivno rade na tome.