Federalna vlada izmijenila je danas Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Kako je precizirano izmjenama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marże tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine.

Obaveza se odnosi na pšenično brašno i sve vrste kruha od pšeničnog brašna, zatim mlijeko i tekući jogurt 2,8 posto mliječne masti, svježa jaja, šećer kristal bijeli, so za ljudsku ishranu, rižu, tjesteninu, margarin i biljna mast, sve vrste svježeg mesa i ribe, mesne i riblje konzerve, jestivo suncokretovo ulje, formule za dojenčad i formule nakon dojenja, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, deterdžent za veš u prahu, deterdžent za suđe tečni i sapun, izvijestili su Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Razlog za izmjenu Odluke je optimizacija propisane mjere neposredne kontrole cijena radi postizanja neophodnog balansa između zaštite životnog standarda građana – kupaca i ekonomski održivog poslovanja proizvođača i trgovaca. Pri tome je naglasak na ekonomski održivom poslovanju malih trgovaca koji su konkurencijski inferiorniji u odnosu na velike.

Kako je obrazloženo, 31.12.2020. godine je određen kao datum koji je prethodio trećem valu pandemije i pogoršanju epidemiloške situacije u FBiH, od kada je i zabilježen i značajniji rast cijena.

Ranije propisana lista osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda reducirana je na ukupno 17 stavki, s tim da i dalje dovoljno široko obuhvaća pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode koji su najbitniji za zaštitu životnog standarda i ekonomskih interesa građana u FBiH.

Izmjenom Odluke se onemogućava ekonomski i društveno neodgovorno, odnosno  spekulativno postupanje trgovaca u 2021. godini. Trgovci pad prometa neće moći kompenzirati podizanjem procentualnog iznosa visine marži u odnosu na 31.12.2020. godine. To znači, u slučaju da su trgovci primjenjivali navedenu praksu, sada će biti obavezni smanjiti cijene proizvoda s liste za nedozvoljeni uvećani procentualni iznos marži u odnosu na 31.12.2020. godine.

U obrazloženju je naglašeno da sektor trgovine upošljava više od 95.000 radnika i kad tome dodamo i domaću proizvodnju povezanu s proizvodima sa liste, kao i članove njihovih obitelji, to u konačnici broji više od  pola miliona građana, čiju egzistenciju i životni standard također treba zaštititi.

Mjere iz Programa ekonomske stabilizacije donose pozitivne rezultate

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Mostaru, upoznala s informacijom o realizovanim aktivnostima, planiranim mjerama i određenim makroekonomskim indikatorima.

Kada su u pitanju prihodi od direktnih poreza, oni su u prva tri mjeseca 2021. godine bili za oko 43 milijuna KM, odnosno 3,4 posto veći nego za prva tri mjeseca prošle godine. Ovaj podatak je posebno važan kada se ima na umu da su prva tri mjeseca prošle godine bila rekordna za prihode od direktnih poreza. Što se tiče prihoda od indirektnih poreza, u odnosu na prethodni period, zabilježen je blagi oporavak, priopćili su iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Nadalje, početkom maja prošle godine, Federacija BiH je imala najmanji broj zaposlenih od izbijanja pandemije, odnosno 507.617. U odnosu na taj period, pa do 31.3.2021. godine, oko 12.000 ljudi se vratilo na posao i broj zaposlenih je na taj dan iznosio 519.401. Samo je u ožujku broj zaposlenih se povećao za 1.422. 

Ovo, između ostalog, znači i da su mjere iz Programa ekonomske stabilizacije i oporavka, koje uključuju Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede, u kombinaciji s relaksiranjem mjera ograničenja privrednih djelatnosti, donijele očekivane rezultate. Kako bi nastavila podržavati privredu i zaposlenost, Vlada FBiH će u narednom periodu donijeti niz drugih mjera. 

Prije svega, uskoro će biti usvojene izmjene i dopune kreditno-garantnih programa na osnovu kojih funkcionira Garantni fond, kako bi dodatno bilo olakšano kreditiranje privrednika od strane komercijalnih banaka. Pored toga, Vlada planira izdvojiti i sredstva za sufinanciranje troškova kamate u iznosu od 15 milijuna KM za sve korisnike Garantnog fonda. S ciljem dodatnog poticanja zapošljavanje, preko Zavoda za zapošljavanje će kroz programe plasirati dodatnih 50 milijuna KM.

Na jednoj od narednih sjednica Vlade bit će donesena i odluka o dodatnoj finansijskoj pomoći zdravstvenim institucijama u iznosu od 60 milijuna KM.

Konačno, u pripremi je novi paket pomoći privredi, u vidu nove uredbe, kao i transfer od 230 milijuna KM nižim nivoima vlasti, a očekuje se da će dio tih sredstava biti iskorišten kako bi se i s tih nivoa pružila podrška određenim sektorima privrede.

Federalna vlada nastavlja koordinirati aktivnosti s nižim nivoima vlasti, kako bi optimizirala efekte podrške, kaže se u priopćenju. 

Izviješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2020.

Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2020. godinu i uputit će ga Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

Izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg Proračuna FBiH su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, planirana sredstva od 5.508.9 milijuna KM, od čega su planirani prihodi 3.784.9 milijuna KM, dok je za račun financiranja planirano 1.375 milijuna KM. U odnosu na prethodnu godinu, proračun Federacije BiH je udvostručen, prije svega zbog integracije Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te zbog trostruko većeg planiranog zaduženja u 2020. godini, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.488,8 milijuna KM, neporezni su iznosili 411,8 milijuna KM, primljeni tekući transferi 4,5 milijuna KM, dok su prihodi po osnovi financiranja ostvareni u iznosu od 832,2 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju FBiH kao najznačajnija stavka u proračunu (ukoliko isključimo doprinose za PIO/MIO), zabilježili su manje ostvarenje za 16 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pad prihoda od neizravnih poreza posljedica je stanja izazvanog virusom COVID-19.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.488,8 milijuna KM, što je 106 posto u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu. U odnosu na prethodnu godinu porezni prihodi bilježe porast od 108 posto, što je posljedica integracije Federalnog zavoda MIO u proračun, te činjenice da je po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini na Jedinstveni račun Riznice uplaćeno 2.022,5 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2020. godinu iznose 4.730,2 milijuna KM, što je 86 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu.

Kao i na prihodovnoj strani, i ovdje je gotovo dvostruko uvećanje Proračuna nastalo integriranjem Federalnog zavoda za MIO, tako da usporedba ukupnih rashoda i izdataka s izvršenjem u prethodnoj godini nije realna.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi, koji čine 74 posto ukupnog izvršenja Proračuna, iznose 3.492,5 milijuna KM, što je 90 posto planiranog Izmjenama i dopunama za 2020. godinu. Najveća izdvajanja odnose se na redovne mjesečne transfere: isplata mirovina 2.258,2 milijuna KM, za invalidnine 266,5 milijuna KM, za neratne invalidnine 137,8 milijuna KM, provedba Zakona o pravima demobiliziranih branitelja 36,2 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 14,9 milijuna KM i transfer civilnim žrtvama rata 24,1 milijuna KM.

Kad je riječ o provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih virusom, putem transfera za subvencioniranje doprinosa, iz Proračuna su isplaćena sredstva od 90,9 milijuna KM.

Transfer za zdravstvo iznosio je 72,5 milijuna KM, dok je za nabavku cjepiva putem instrumenta COVAX izdvojeno 13,6 milijuna KM.

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima su od ukupno planiranih 89,5 milijuna KM, realizovane u iznosu od 164,5 milijuna KM, i odnose se na poticaj za poljoprivredu, veterinarstvo, prehrambenu industriju, te promet i komunikacije, industriju  i turističko-ugostiteljsku djelatnost.

Na ime otplate duga vanjskog i unutarnjeg duga, te otplate domaćeg pozajmljivanja lani je izdvojen 659,1 milijun KM.

Striktno poštovati Uredbu o regulaciji sektora gasne privrede

Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s problematikom snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom.

Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, posebno čl. 4,10,11,12. i 59.

Zaduženi su i da zajedno proanaliziraju sadašnje stanje i sačine sporazum odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, tj. društvo Energoinvest d.d. Sarajevo kao snabdjevača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog gasa sa Gazprom Export LLC, a BH Gasa kao Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realizaciju ove tačke je, kako je istaknuto, tri dana.

Nadzorni odbor BH Gasa je zadužen da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa Upravom BH Gasa izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od oko 1.600.000 dolara, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH usvojila naredbe i preporuke Kriznog stožera

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji covida-19 u FBiH na dan 5.4.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito izvještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od sedam dana, računajući od 8.4.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka njihove primjene.

Ovaj stožer je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju covida-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

Sukladno zaključku od 08.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 324 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša sedmodnevna incidenca je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom (851), Zapadnohercegovačkom (756) i Kantonu Sarajevo (490).

Kroz boračke transfere odobreno 200.000 KM

Federalna vlada je usvojila dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 200.000 maraka.

Kako je priopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, prvom odlukom odobreno je 150.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, od čega je 110.000 KM raspoređeno za sufinanciranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata.

Drugi program odnosi se na sredstva Transfera za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja”, za šta je u 2021. godini utvrđen iznos od 50.000 KM.

Podrška rješavanju stambenog pitanja mladih

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu na ekonomskom kodu namijenjenom za ostala domaća pozajmljivanja, u iznosu od 15.000.000 maraka.

Sredstva su Banci odobrena s rokom dospijeća 20 godina i kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje, a bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Kako je, pored ostalog, navedeno u obrazloženju, u 2020. godini je odobreno 286 odobrenih kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 28.838.299 maraka. Prosječan iznos kredita po zahtjevima je 96.699,89 KM. Prosječna starosna dob dosadašnjih korisnika kredita je 32 godine, a oni su iz više od 50 mjesta u FBiH.

Krediti u značajnoj mjeri doprinose rješavanju egzistencijalnih pitanja, što će utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, ali i jačanju kreditnog potencijala Banke i mogućnosti ponude dugoročnih kredita stanovništvu, kaže se u priopćenju za javnost Vlade FBiH. 

Za potpisivanje Ugovora s Union bankom ovlaštena je federalna ministrica financija.

Željeznicama FBiH 6.000.000 KM

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima  – Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo” utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

Svrha Programa, vrijednog 6.000.000 KM, jeste provođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji po kojem Federacija BiH, u svojstvu vlasnika državnog kapitała u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, vrši finansijsku konsolidaciju ovog privrednog društva. Iznos će biti raspoređen za plaćanje obaveza prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Korisniku transfera će sredstva biti doznačavana po ispostavljenim fakturama za iznose koji su uplaćeni prema Federalnom zavodu za MIO.

JP Željeznice FBiH će za visinu utvrđenih sredstava povećati učešće državnog kapitała.