Na redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine , koja je u toku u Sarajevu, raspravlja se o Planu vakcinacije protiv Covid-19 Federalnog ministarstva zdravstva.

Plan vakcinacije podrazumijeva distribuciju vakcina po kantonima na principu jednakosti i solidaranosti. U BiH dolaze vakcine koje su odobrene u SAD-u i EU.

Dolazak vakcina naručenih preko COVAX mehanizma očekuje se krajem januara, i to vakcine „Pfizera“ i „BioNTechna”.

Prioritet u imunizaciji na početku će biti zdravstveni radnici i osobe treće životne dobi, prvenstveno u domovima za stare.

Vakcine će biti distribuirane svim kantonima na principu jednakosti i solidarnosti, a u FBiH će postojati četiri distributivna centra i to u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću.

Ova vakcina je specifična po načinu skladištenja, odnosno mora se čuvati na – 80 stepeni.

Prve vakcine koje bit će uskladištene u Mostaru, dok će se istovremeno formirati centri za skladištenje i distribuciju u ostala tri grada.