Federalna vlada odobrila je zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu, u nominalnom iznosu do 30.000.000 KM.

Bit će emitovano 30.000 obveznica, nominalne vrijednosti obveznice 1.000 KM, s rokom dospijeća od 15 godina.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira, najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U 2020. unutrašnji dug povećan za 947.988 KM

Federalna vlada se upoznala sa izvješćem o dugu za prvi kvartal 2020. godine, koje će biti objavljeno na internet stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđeno Parlamentu FBiH.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 31.3.2020. iznosio 727.163.392 KM (410.236.220 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,14 posto ili za 947.988 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.311.136.118 KM ili 2.996.328.515 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,2 posto ili 10.465. 875 KM.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.295.516.302 KM ili 2.987.516.446 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,21 posto ili 11.413.862 KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.