ZA SPORTSKE USPJEHE NAGRADE OD UKUPNO 101.000 KM

Vlada FBiH je, temeljem Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH, iz Transfera za sport od značaja za Federaciju BiH, dodijelila nagrade u ukupnom iznosu od 101.000 KM.

Tako je Atletskom klubu osoba sa invaliditetom Novi Grad iz Sarajeva za državni rekord u disciplini 100 metara sprint u kategoriji T11 paraatletičaru Omaru Bojčiću pripala nagrada u od 3.000 KM, a njegovom treneru Elmiru Ćerimagiću 1.500 KM.

Ženskom košarkaškom klubu RMU Banovići iz Banovića je dodijeljenio 15.000 KM za osvojeno prvo mjesto u košarkaškom prvenstvu BiH za sezonu 2019./2020. u ženskoj konkurenciji, a Klubu brdskog biciklizma Puls iz Vogošće za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj kategoriji za sezonu 2019./2020. pripao je iznos od 7.000 KM. Članici ovog kluba Lejli Tanović je za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi BiH u brdskom biciklizmu za sezonu 2019./2020. dodijeljeno 2.500 KM.

Futsal clubu Salines iz Tuzle je za osvajanje Premijer futsal lige BiH za takmičarsku sezonu 2019./2020. pripala nagrada od 15.000 KM, koliko i Klubu sjedeće odbojke Spid iz Sarajeva za osvojenu titulu prvaka BiH za takmičarsku sezonu 2019./2020.

Nagrade od po 15.000 KM dodijeljene su i SFK 2000 Sarajevo iz Sarajeva za osvojeno 1. mjesto u ženskoj Premijer ligi BiH te Fudbalskom klubu Sarajevo iz Sarajeva za osvojenu BH Telecom Premijer ligu BiH za sezonu 2019./2020. godinu.

Atletskom klubu Sarajevo iz Sarajeva je za titulu državnog prvaka Benjamina Bojanića na Prvenstvu BiH u višeboju u kategoriji seniora za 2020. godinu dodijeljeno 2.500 KM.
Stolnoteniskom klubu Mostar iz Mostara je za naslov prvaka Premijer lige BiH u stolnom tenisu (muškarci) za sezonu 2019./2020. pripalo 7.000 KM.

Atletskom klubu Sloboda – Tehnograd iz Tuzle je za titulu državnog prvaka Hajrudina Vejzovića na Prvenstvu BiH na 600 metara u kategoriji seniora u 2020. godini dodijeljeno 2.500 KM.

HITNI PROJEKAT ZA COVID-19

Vlada FBiH je usvvojila informaciju o statusu Hitnog projekta za COVlD-19 za Bosnu i Hercegovinu, kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u dijelu kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva.

Vlada podržava aktivnosti za nabavku medicinske opreme putem UNDP-a, kao adekvatan odgovor na trenutno nepovoljnu epidemiološku situaciju i potrebu hitnog djelovanja s ciljem obezbjeđenja neohpodne opreme. Prihvatila je i Prijedlog sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 projekat kojeg financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, a Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP).

Federalna vlada je, također, dala saglasnost na Sporazum o ostvarivanju rezultata za ovaj projekat i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra zdravstva.

SAČINITI SVEOBUHVATNU INFORMACIJU O EFEKTIMA MJERA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE

Vlada FBiH se upoznala sa zahtjevom Ureda za reviziju institucija u FBiH za dostavu podataka radi provođenja revizije učinka o temi „Učinkovitosti mjera za smanjenje posljedica pandemije COVID-19“.

Federalna vlada cijeni da se radi o sveobuhvatnim mjerama, koje uključuju, između ostalog, direktne i indirektne intervencije prema privrednim subjektima i nižim nivoima vlasti, te da njihovi efekti mogu biti ocijenjeni tek nakon što ih analiziraju Federalno ministarstvo finansija za kantone i općine, odnosno Finansijsko-informatička agencija za privredne subjekte.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo zdravstva danas su zaduženi da procijene mjere koje su poduzimane u okviru nadležnosti, te da o tome informiraju Ured premijera FBiH i Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Ured premijera FBiH i Koordinacioni odbor će, nakon pribavljanja svih podataka, Vladi FBiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o efektima mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19. Vlada će, nakon usvajanja, informaciju dostaviti Uredu za reviziju institucija FBiH.

PLANOVI FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu.

Kada je riječ o Programu mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturisanja i privatizacije preduzeća, ostale ili ostaju bez posla, za ove namjene je, na osnovu projekcija službi za zapošljavanje, u 2021. godini planirano 30.000.000 KM, što predstavlja povećanje za 160 posto u odnosu na planirana sredstva u 2020. godini.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Federalni zavod za zapošljavanje izdvaja deset posto od sredstava planiranih Finansijskim planom za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini, te ih uplaćuje Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U 2021. godini je za tu namjenu planiran iznos od 1.503.941 KM.

Federalni zavod za zapošljavanje u 2021. godini planira usvojiti programe aktivne politike zapošljavanja. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja, Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up i Programu obuke i rada. Oni se odnose na podršku nezaposlenim pronalaženju zaposlenja, obuku/pripremu za rad, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju (Start up), te kreiranje novih radnih mjesta privremenog karaktera (uglavnom u javnom sektoru ili kroz tzv. javne radove). Planirano je da u 2021. godini programima aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 12.000 nezaposlenih osoba.

Danas su prihvaćeni i Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. i procjena plana za 2022. i 2023. godinu, kao i Odluka o izvršavanju ovog plana za narednu 2021. godinu, a ovi dokumenti će biti upućeni Parlamentu FBiH na davanje saglasnosti.

Ukupna sredstva su za 2021. godinu planirana u iznosu od 117.920.482 KM, za 2022. u iznosu od 95.369.000 KM i za 2023. godinu u iznosu od 84.297.000 KM.

O STRATEGIJI UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA FBiH 2021. – 2025. GODINA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Odluku o izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Federacije BiH 2021.-2025. godina kojom se definira i usmjerava razvoj javnih finansija Federacije BiH.

Kako je navedeno u Odluci, Strategijom će biti utvrđeni prioriteti fiskalnoga okvira, javnih prihoda, planiranja budžetiranja, izvršenja budžeta, unutarnjih kontrola i vanjske revizije, a što će u konačnici doprinijeti većoj odgovornosti, efikanosti i transparentnosti u oblasti javnih finansija.
Inače, ova strategija je u vezi s drugim dokumentima relevatnim za proces integracije BiH u Evropsku uniju i drugim međunarodno preuzetim obavezama BiH.

Rok za izradu Strategije je šest mjeseci.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je danas prihvatila procjenu sredstava potrebnih za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

Imajući u vidu da je, u okviru Hitnog projekta za COVID-19 u BiH, u skladu sa Odlukom o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) planirana podrška javnim ustanovama socijalne zaštite s kolektivnim smještajem u Federaciji BiH koja će biti jednokratno realizovana kroz nabavku neophodne medicinske zaštitne opreme i sredstava, ocjena je Vlade FBiH da, u ovom trenutku, ne postoji potreba za izdvajanjem interventnih sredstava za ove namjene.

Danas je Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije zadužen da izradi novi Priručnik o procjeni utjecaja propisa, koji će biti u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izradi dokumenta Utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020.-2030. godina i pozvala je Vijeće ministara BiH na usvajanje ovog dokumenta. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da se, u njeno ime, uključi u izradu Mape puta i Akcionog plana za provedbu dokumenta Utvrđeni doprinos BiH za period 2020.-2030. godina.

Usvojeni su izvještaji o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za treći kvartal ove godine, te potvrđeno da je izvještaj o radu za period 1.7.-30.9.2020. godine dostavio Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.