Donosimo još nekoliko odluka koje su donijeli ministri u Vladi FBiH tokom današenje sjednice u Mostaru.

USVOJENI PLANOVI POSLOVANJA JP AUTOCESTE FBiH

Federalna vlada je dala saglasnost na planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2021. godinu, kao i za period 2021- 2023. godina.

Glavni ciljevi predviđeni trogodišnjim planom se odnose na zasnivanje rada na ekonomskim principima samoodrživosti, osiguranju kontinuiteta usluga održavanja, projektiranju. Ciljevi su i izgradnji dionica autoceste za koje postoje izvori finansiranja, nastavak aktivnosti na pronalasku optimalnih izvora sredstava koji će osigurati povećanje intenziteta aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijacije zemljišta i nastavak izgradnje dionica.

Planirano je i unaprjeđivanje usluge korisnicima kroz postpaid plaćanje, uvođenje smart kartica, te konstantno poboljšanje IT infrastrukture, kao i nastavak aktivnosti na osiguranju sredstava iz različitih izvora, međunarodnih kreditnih sredstava, realizacijama iz budžeta Federacije BiH ili iz drugih izvora, a sve u cilju brže izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH.

ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA 145.000 KM

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 145.000 KM iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za sufinanciranje Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” za 2021. godinu.

Sredstva su izdvojena s proračunske pozicije namijenjene sudjelovanju Vlade FBiH u zajedničkim projektima koje finansira međunarodna zajednica.

Inače, projekt CEB II se financira kreditnim sredstavima Razvojne banke Vijeća Europe u iznosu od 78,83 milijuna KM i proračuna FBiH za sufinanciranje 0,88 milijuna KM.

SREDSTVA ZA DJEČIJU NEDJELJU U 2021. GODINI

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra/listopada 2021. godine na teritoriji FBiH za Dječiju nedjelju.

Riječ je o jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, zatim na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (izuzev na pošiljke novina i časopisa), na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVO i slično).

Kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi načine naplate novčanih iznosa i njihovog raspoređivanja.

IZMJENE I DOPUNE DVA ZAKONA O UPOSLENICIMA DRŽAVNE SLUŽBE

S ciljem usuglašavanja sa odredbama općeg radnog zakonodavstva (Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Zakona o radu), Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Kako je obrazloženo, odredbama Zakona o MIO i Zakona o radu došlo je do izmjena kategorizacije uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a koji bitno utječu na čin prestanka radnog odnosa zaposlenika.

Ova dva zakona su kao jedan od ključnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, pa time i prestanak radnog odnosa, utvrdili institut staža osiguranja koji predstavlja vremenski period za koji su uplaćeni porezi i doprinosi povodom radnog odnosa, umjesto dosadašnjeg instituta mirovinskog staža koji ne obuhvaća i ovaj važan segment.

U praksi se događaju slučajevi da se navrši mirovinski, a da se istovremeno ne navrši i staž osiguranja kao uvjet stjecanja prava na mirovinu državnih službenika i namještenika. Dakle, takvim uposlenicima prestaje radni odnos, ali ne ispunjavaju uvjete za uživanje prava na mirovinu.

Stoga je predloženim izmjenama i dopunama predviđeno da radni odnosi državnog službenika i namještenika u državnoj službi prestaje kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.