Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine okončao je nastavak 14. sjednice i započeo novo zasjedanje, nakon što je Vlada FBiH odlučila da ne budu razmatrani prijedlozi zakona o doprinosima i o porezu na dohodak, koji su povučeni sa dnevnog reda.

Poslanici bi trebalo da razmatraju više zakona i izvještaja o finansijskom poslovanju federalnih institucija, zavoda ili fondova, kao i drugih odluka.

Po skraćenom postupku predloženo je izjašnjavanje o izmjenama, odnosno dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o sudovima FBiH.

Na predloženom dnevnom redu je odluka o donošenju Regulacionog plana istorijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina, o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama u Sarajevu.

Poslanici bi trebalo da daju saglasnost na izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu.

U nastavku 14. sjednice na znanje je primljena Informacija o spoljnom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31. decembar prošle godine, kvartalni izvještaji o dugu za 2019. i 2020. godinu, Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica na dan 23. juni, kao i Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica.

Nije prihvaćen Izvještaj o radu FERK-a za 2019. godinu, kao ni godišnji izvještaji o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice FBiH” za 2016, 2017. i 2018. godinu.