Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade FBiH od 29. jula 2020.

U tom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da “Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da se upravama javnih preduzeća BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar da mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovim kompanijama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci”.

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9. oktobra 2020., saopšteno je iz Vlade FBiH.