Vlada FBiH prihvatila je informaciju u vezi s Koridorom Vc – Tunel poddionica Mostar Jug -Tunel Kvanj. Premijer FBiH zadužen da ambasadoru EU u BiH Johanna Sattlera obavijesti da više nema sporova na ovoj trasi.

Premijer Vlade Federacije BiH je zadužen da uputi dopis ambasadoru EU u BiH Johannu Sattleru, kojim će biti potvrđeno da nema sporova na ovoj trasi ni zakonskih prepreka za njenu izgradnju, da je eksproprijacija zemljišta u završnoj fazi, te da će sva potrebna odobrenja i saglasnosti biti pravovremeno izdani.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su obavezani da nastave aktivno praćenje i obavljanje poslova na realiziranju projekta Mostar Jug -Tunel Kvanj.

U informaciji je navedeno da radovi na svim dionicama na koridoru Vc idu bez zastoja i da pandemija izazvana korona virusom ne utiče na dinamiku izvođenja.

Trenutno su, osim radova koji se izvode na svih osam dionica cijelom dužinom, u toku i pripreme za raspisivanje tendera za izvođenje radova na poddionici Mostar Jug – Kvanj, Ovčari – Mostar Jug, kao i ostale.

Navedeno je i da je bilo određenih opstruiranja svih prethodnih godina oko izgradnje poddionice Mostar Jug – Kvanj, te da je Parlament Federacije BiH 2017. godine usvojio ovu trasu, a i Vlada Federacije BiH je proglasila javni interes za ovu dionicu 2018. godine. U završnoj fazi je izvlaštenje zemljišta i ažuriranje studije procjene uticaja na okoliš, te nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta.

Kako je također navedeno u ovoj informaciji, obraćanje premijera Federacije BiH ambasadoru EU dalo bi čvrstinu i sigurnost da je Vlada Federacije BiH u potpunosti stala i iza ove i svih ostalih dionica autoceste. Posebno je bitno što su i od Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) osigurana grant sredstva u iznosu od 18 miliona eura.