Vlada Federacije BiH /FBiH/ usvojila je danas izmjene i dopune Zakona o radu, prema kojim radnici ne mogu biti poslati na godišnji odmor jednostranom odlukom poslodavca, a plata tokom stanja nesreće, umjesto ranije predloženog smanjenja za 75 odsto, ne smije biti manja od najniže plate u FBiH.

Izmjenama i dopunama Zakona precizirano je da radno vrijeme ne može biti duže od 72 časa sedmično, što se odnosi na poslodavce i firme koje su od posebnog interesa za FBiH.

Novim članom u Zakonu, poslodavcu kojem je zabranjen rad tokom vanrednog stanja i koji je pretrpio pad prihoda od najmanje 20 odsto, a zapošljava više od 30 radnika, omogućava se da može otkazati ugovore o radu za više od pet radnika, ali uz prethodne konsultacije sa savjetom zaposlenih i sindikatom.

Dodat je i član prema kojem će se ovaj Zakon primjenjivati za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, te najdalje još 60 dana od dana kada nadležne institucije donesu odluku o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće, odnosno vanrednog stanja u FBiH.