Stupanjem na snagu uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19, ispunjeni su preduslovi za objavu javnog poziva i za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći u iznosu 10.000.000 KM, korisnicima čija je glavna djelatnost javni cestovni (autobuski) prevoz putnika, saopšteno je iz Vlade Federacije.

Tekst javnog poziva je, s pratećom dokumentacijom, danas objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a obavijest o njegovoj objavi u dvoje dnevnih novina. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, odnosno do 13. novembra 2020. godine, što je ujedno i posljednji dan za predaju zahtjeva.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija poziva sva privredna društva, privatne preduzetnike i preduzeća čija je glavna djelatnost javni cestovni (autobuski) prevoz putnika, koja su periodu od 1. aprila do 30. septembra ove godine u odnosu na ovo razdoblje 2019. godine ostvarila pad oporezivog prometa u glavnoj djelatnosti od najmanje 40 posto, da dostave traženu dokumentaciju.

Opšti ciljevi dodjele finansijske pomoći su očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima.

Privredni subjekti ovu pomoć će moći koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plata i troškove poslovanja, koji su nastali u periodu od 1. jula do 31. decembra 2020. godine.

Jedan od uslova ovih javnih poziva je i to da korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjiti broj radnika u periodu do 31. decembra ove godine, a u odnosu na broj radnika na dan 30. septembar 2020.

Ukupna finansijska sredstva za provođenje uredbe osigurana su u budžetu Fedracije BiH za ovu godinu u iznosu 90.000.000 KM, a maksimalan iznos pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Deset miliona, od ukupno predviđenih 20 miliona KM Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, namijenjeno je za finansijsku pomoć provođenju započetih infrastrukturnih projekata od strane javnih poštanskih operatera, željeznica i u svrhu modernizacije aerodroma.