Vlada Kantona Sarajevo proglasila je danas na vanrednoj sjednici epizodu “Upozorenje” u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, zbog dodatnog pogoršanja kvaliteta zraka.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku za protekli dan na stanicama Otoka i Ilijaš bilježe prekoračenje prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje epizode “Upozorenje” (150µg/m3). Na stanici Ilijaš je zabilježeno prekoračenje dnevne granične vrijednosti za sumpor-dioksid.

Uzimajući u obzir činjenicu da se u narednih 48 sati očekuje stabilno vrijeme, sa slabim vjetrom i bez padavina, te pogoršanje sa aspekta kvaliteta zraka, Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša proglasila epizodu “Upozorenje” za sve zone koje podliježu primjeni Plana interventnih mjera.

U okviru epizode “Upozorenje” neophodno je provoditi sljedeće mjere:

  • sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno tri stepena Celzijusa. Za primjenu ove mjere zadužena su kantonalna ministarstva komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te privrede;
  • smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto, a što će osigurati Ministarstvo komunalne privrede KS i 169 pravnih subjekata sa Liste koji u svojoj djelatnosti imaju emisije u zrak;
  • primjena “mokrog postupka” za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 posto najprometnijih lokalnih cesta. Za realizaciju ove mjere zaduženi su upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo – JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, općine i KJKP Rad;
  • osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja;
  • zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru, koju su dužni osigurati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i općine;
  • zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste. Pored MUP-a Kantona Sarajevo, ovu mjeru dužni su provesti i Ministarstvo saobraćaja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija);
  • u zoni A, a koja podrazumijeva općine Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine uvodi se zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa (saobraćajna i cestovna inspekcija) i asistenciju organa MUP-a te podršku Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo;
  • uvodi se zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva. Ovu mjeru dužni su provesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva i MUP Kantona Sarajevo;
  • u zoni A se predviđa i pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi i osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama, čije će provođenje osigurati Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede, Vlada te općine sa područja Kantona Sarajevo.

Na snazi ostaju i mjere iz epizode “Pripravnost.

Iz Vlade Kantona Sarajevo upozoravaju građane da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka, uz podsjećanje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. Građane se poziva da takva nedozvoljena postupanja mogu prijaviti na eko-telefon broj 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121.

Još jednom je ponovljen i apel građanima da smanje korištenje motornih vozila, posebno zbog činjenice jer je i danas na snazi besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza, što je omogućila Vlada Kantona Sarajevo svojom odlukom donesenom uoči novogodišnjih praznika, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.