Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas zaključak o isplati stimulacija radnicima koji su bili angažirani u Covid odjeljenjima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica ”Prim. dr. Abdulah Nakaš” i JU Dom zdravlja KS, u periodu od 01. januara do 31. marta ove godine.

“Cijeneći napore koje su radnici uložili u borbi protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada je ostvarila usmenu i pisanu korespondenciju sa rukovodstvom zdravstvenih ustanova, te su pribavljeni spiskovi zaposlenih koji su u posljednjem valu pandemije virusa bili angažirani u Covid odjeljenjima”, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Isplata stimulacija će se izvršiti na osnovu spiskova angažiranih uposlenika, dostavljenih iz tih zdravstvenih ustanova, a koji sadrže i broj sati provedenih na poslovima za svakog uposlenika.

Milion KM za stimulacije radnicima je osiguran kroz Finansijski plan ZZO-a, a milion KM kroz budžetske preraspodjele, sa pozicija svih kantonalnih ministarstva, na koje je danas dala saglasnost Vlada KS.

Kako je najavljeno, isplata stimulacija slijedi u narednih nekoliko dana.