Nećemo dozvoliti otvaranje novih migrantskih kampova u Kantonu Sarajevo, ukoliko to ne bude dio rješenja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, zajednička je poruka Vijeću ministara BiH upućena sa vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo i devet općina.

Od Vijeća ministara su zatražili da što prije preuzme odgovornost nad migrantskim krizom i da zaštite, odnosno pojačaju nadzor istočne granice BiH.

Od nadležnih institucija je, između ostalog, zatraženo da ovaj problem rješavaju planski, kao i da se osposobi više migrantskih kampova kapaciteta do 200 kreveta.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica ocijenio je da je sigurnosna situacija u Kantonu Sarajevo “iskontrolisana”, dodavši da bi novi priliv migranata značio i usložnjavanje bezbjedonosnog stanja u glavnom gradu BiH.

Iz Vlade Kantona Sarajevo su poručili da će uložiti dodatne napore da pomognu Općini Hadžići.

Podsjećamo, u kasarni Ušivak trenutno je smješteno oko 750 migranata, no ukoliko se za prihvat migranata osposobi i kasarna u Blažuju, situacija bi mogla postati neizdrživa za lokalno stanovništvo, upozorava načelnik Hadžića Hamdo Ejubović.

Pogledajte dio press konferencije održane nakon sjednice Vlade Kantona Sarajevo. Medijima su se, između ostalih, obratili, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i Malik Garibija, ministar za socijalnu politiku KS.

Sjednica je zakazana radi realizacije skupštinskih zaključaka donesenih na inicijativu poslanice Bilsene Šahman na 14. radnoj sjednici, održanoj 30. oktobra, koji su se odnosili na rješavanje pitanja smještaja migranata na području Kantona Sarajevo.

Na sjednicu su pozvani policijski komesar KS Nusret Selimović i svi načelnici opština s područja Kantona.

Poslanici Skupštine KS naložili su na sjednici održanoj krajem oktobra i Ministarstvu unutrašnjih poslova KS da odmah zatraži informacije od Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa prijedlogom da se migranti smjeste u neperspektivne kasarne na području KS (Blažuj, Rajlovac i Semizovac).

Takođe, naložili su Vladi KS da o toj inicijativi obavijesti lokalne zajednice koje gravitiraju ovim kasarnama, kako bi bile uključene u donošenje relevantnih odluka.

Vladi je na istoj sjednici naloženo i da obavijesti Savjet ministara BiH, kao i Operativni štab za migracije, te federalnog premijera Fadila Novalića da se suzdrže od bilo kakvih daljnjih aktivnosti bez zvanične komunikacije sa institucijama KS.

Istovremeno, zaključeno je da će, ukoliko se ukaže potrebnim, Vlada imenovati posebnog izaslanika za ova pitanja koji će redovno izvještavati Vladu i Skupštinu KS o stanju u oblasti ilegalnih migracija sa pravima i dužnostima koje će utvrditi Vlada, u skladu sa važećom legislativom.