U Budžetu Kantona Sarajevo (KS) za ovu godinu, za naučno-istraživačke projekte izdvojeno je tri miliona KM, što je najveći iznos sredstava za ovu djelatnost do sada.

Vlada Kantona Sarajevo danas je donijela i Odluku o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Melika Husić Mehmedović najavila je da će javni poziv za sufinansiranje projekata, sa kriterijima, biti raspisan naredne sedmice.

“Sredstva će biti podijeljena u tri programa. Za najveći program, namijenjen za naučno-istraživačke, umjetničko-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte izdvojeno je 2.400.000 KM. Drugi program namijenjen je mladim istraživačima i za njega je namijenjeno 450.000 KM, dok je za treći program izdvojeno 150.000 KM, a namijenjen je za podršku domaćim časopisima i članstvu u međunarodnim organizacijama”, rekla je Husić Mehmedović.

Po njenim riječima, ovom odlukom su utvrđene brojne novine u načinu raspodjele sredstava, koja će najvećim dijelom biti iskorištena za obnovu istraživačke infrastrukture, a u svrhu podizanja kapaciteta naučnoistraživačkih djelatnika.

“Uvođenjem mlađih istraživača i doktoranata, postdoktoranata, pa čak i studenata drugog integrisanog ciklusa studija u naučnoistraživački rad, dajemo podršku mlađim kadrovima i našim najboljim studentima”, istaknula je Husić Mehmedović.