Vlada Republike Srpske danas je na 105. sjednici prihvatila Informaciju o Planu vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj.

Za provođenje Plana vakcinacije protiv COVID-19 u RS-u zadužuju se Institut za javno zdravstvo RS-a i druge entitetske zdravstvene ustanove. Institut za javno zdravstvo zadužen je da redovno izvještava Vladu o sprovođenju Plana vakcinacije protiv COVID-19.

“Vakcinacija, kao najefikasnija specifična mjera za sprečavanje pojave i širenja zaraznih oboljenja, predstavlja značajnu mjeru u globalnoj borbi protiv pandemije COVID-19. Primarni cilj vakcinacije protiv COVID-19 je da se smanje morbiditet i mortalitet uzrokovani ovom bolešću te da se utiče na ograničavanje širenja bolesti, kako bi se očuvalo funkcionisanje zdravstvenog sistema, ekonomije, obrazovanja i svih drugih aspekata društva”, navodi se u saopštenju iz Vlade Republike Srpske.

Plan vakcinacije protiv COVID-19 sadrži, između ostalog, planiranje i koordinaciju kampanje vakcinacije protiv COVID-19, prioritetne grupe za vakcinaciju, upravljanje ljudskim resursima potrebnim za kampanju vakcinacije i trening osoblja, čuvanje i distribucija COVID-19 vakcina i priprema hladnog lanca, monitoring vakcinacije, prikupljanje, prijavljivanje i korišćenje podataka iz nadzora nad COVID-19 .

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o korisnicima, uslovima, načinima i postupcima dodjele novčanih sredstava, roba i usluga u okviru “Hitnog projekta COVID 19 za BiH” u RS-u.

“Korisnici finansijskih i nefinansijskih sredstava (roba i usluga) Projekta su javne zdravstvene ustanove u RS, Javna ustanova Veterinarski institut RS ‘Dr Vaso Butozan’ Banjaluka, korisnici prava iz socijalne zaštite u RS, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast socijalne zaštite, ustanove socijalne zaštite za smještaj, centri za socijalni rad, odnosno službe socijalne zaštite u RS, mediji, poslovna zajednica i inspekcijske službe u RS, te opšta populacija u RS-u”, navodi se u saopštenju.

Vlada RS usvojila je i Informaciju o Projektu podrške održivom razvoju turizma u BiH i donijela zaključak o praćenju sprovođenja protokola iz dokumenta “BiH – smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-19”, kojima se omogućava dobijanje međunarodne oznake destinacije koja je bezbjedna za putovanja, tzv. “Safe Travels” oznaku.

“Ovu oznaku dodjeljuje Svjetski savjet za turizam i putovanja, te bi se njenim dobijanjem Republika Srpska i BiH našle na listi sa još 40 zemalja koje imaju ovu oznaku, a među kojima su Slovenija, Hrvatska i Crna Gora”, navodi se u saopštenju i dodaje da je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju zaduženo da ove zaključke uputi Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.