Vlada Republike Srpske danas će razmatrati Prijedlog uredbe o izmjeni uredbe o postupku izdavanja garancija Republike Srpske. Na sjednici će biti razmatran Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1. januar – 31. mart.

Biće razmatrana i informacija o realizaciji aktivnosti u vezi sa ugovorom o prodaji poslovnog prostora za potrebe Republičkog zavoda statistiku, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Na predloženom dnevnom redu je i informacija u vezi sa potpisivanjem aneksa osnovnog ugovora o kupovini poslovnog prostora za Pravobranilaštvo Republike Srpske.

Vlada će razmatrati informaciju o inicijativi za zaključenje memoranduma o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.