Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas u Banjaluci da je budžet Republike Srpske stabilan, da se sve obaveze iz budžeta redovno izmiruju i da će tako ostati do kraja godine.

Vidovićeva je navela da je Vlada Republike Srpske danas razmatrala Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine, u kojem se navodi da su ostvareni prihodi u iznosu od 1,953 milijardi KM, što je za osam odsto više od prihoda planiranih rebalansom.

Vidovićeva je navela da su rashodi 1,713 milijardi KM, te da će do kraja godine biti izvršen i drugi rebalans budžeta.

“U prvih šest mjeseci ove godine za izmirenje inostranog duga izdvojili smo 127,2 miliona KM, a za otplatu unutrašnjeg duga 122,6 miliona KM. Na budžetskim računima bilo je na raspolaganju 381,3 miliona KM”, rekla je novinarima Vidovićeva nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

Ona je istakla da je u navedenom periodu zaduženje bilo 609 miliona KM, s tim da je već vraćeno 100 miliona KM.

“Smatram da će zaduženje do kraja ove godine biti manje od planiranog, kao i da će deficit biti manji od 412 miliona KM, koliko smo planirali, ukoliko ostane sadašnja situacija koja se odnosi na epidemiju virusa korona”, dodala je Vidovićeva. Takođe je rekla da smatra da bi deficit u narednoj godini trebalo da bude manji od 200 miliona KM.

Prema njenim riječima, direktni prihodi se dobro ostvaruju, dok su indirektni porezi u nešto većem zaostatku, jer je ostvareno 555 miliona KM ili 86 odsto od planiranih.

Vidović je naglasila da će u drugoj polovini ove godine rasti indirektni porezi, jer će biti naplaćena poravnanja u iznosu višem od 50 miliona KM, kao i da Republika Srpska ima značajan koeficijent za raspodjelu sredstva od ovih poreza i iznosi 34,55 odsto.

“Stoga, možemo reći da će prihodi u drugoj polovini ove godine biti značajno viši od onih u prvih šest mjeseci“, zaključila je Vidovićeva.