Vlada Republike Srpske danas će razmatrati informaciju o aktivnostima Radne grupe za reformu poreskih i neporeskih davanja i procedura prilikom njihove uplate, sa prijedlogom preporuka u vezi sa zaključkom Štaba za praćenje stanja u privredi.

Vlada bi trebalo da razmatra i prijedloge rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kriznog štaba za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed korona virusa, te o dopuni Rješenja o imenovanju Kriznog štaba za praćenje štetnih posljedica korona virusa na stanje u privredi u Republici Srpskoj.

Pred ministrima će biti i informacija o molbi privrednog društva “Orao” Bijeljina za odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza.

Vlada RS trebalo bi da razmatra i prijedloge odluka o utvrđivanju uslova za produženje perioda na koji je dodijeljena koncesija za izgradnju malih hidroelektrana “Jeleč” na rijeci Govzi, “Sućeska R-S-1” i “Sućeska R-S-2” na rijeci Sućesci.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansiranja projekata u opštini Bosansko Grahovo iz donatorskih sredstava Vlade Srbije.

Predviđeno je i razmatranje informacije o izvršenoj analizi i procjeni predloženih sportskih organizacija koje potencijalno mogu ostvariti vrhunski sportski rezultat ili je njihov rad od posebnog značaja za razvoj sporta.