Vlada Republike Srpske utvrdila je danas rebalans budžeta RS za ovu godinu čiji je okvir četiri milijarde i 16 miliona KM, što je više za 221 milion KM, odnosno 5,8 odsto u odnosu na planirani budžet.

Rebalans budžeta je baziran na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, što se pozitivno odrazilo na dosadašnje izvršenje budžetskih prihoda, kao i nastavku trendova koji se očekuju do kraja ove godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Prema prijedlogu rebalansa, poreski prihodi iznose 2.825.200.000 KM i viši su u odnosu na plan za ovu godinu za 9,2 odsto.

Kada se porede sa 2020. godinom uvećani su za 9,5 odsto, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini za 7,4 odsto.

Ostvaren je rast poreza na dohodak i dobit od 3,1 odsto, što je za 1,3 odsto više u odnosu na izvršenje u 2019. godini, prije izbijanja pandemije, što ukazuje na ekonomski oporavak.

Ukupni budžetski rashodi i izdaci, uključujući i otplatu dugova za ovu godinu, iznose 4.016.000.000 KM, što je uvećanje od 221.000.000 KM, odnosno 5,8 odsto.

Odobrena sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika

Vlada Republike Srpske odobrila je 1.159.841 KM za socijalno zbrinjavanje 467 radnika iz 37 preduzeća.

Ova sredstva biće utrošena za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju u kalendarskoj 2022. godini.