Vlada Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, usvojila je danas, na 90. sjednici u Banjaluci, Informaciju o potrebi uvođenja novog sistema fiskalizacije u Republici Srpskoj.

“Unapređenje postojećeg sistema fiskalizacije je neophodno, prije svega, zbog tehnološki zastarjelog postojećeg sistema, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i prevashodno stvaranja boljih uslova poslovanja. Vlada je saglasna da se pristupi analizi i izradi neophodnih propisa koji će predstavljati pravni osnov za uspostavljanje novog sistema fiskalnih kasa baziranog na modelu elektronske ‘on line’ fiskalizacije, te da se inicijalni troškovi novog sistema fiskalizacije finansiraju iz budžeta RS u fazama”, saopšteno je iz Vlade RS-a .

Entitetsko Ministarstvo finansija zaduženo je da formira radnu grupu i da angažuje prema potrebi neophodna stručna lica kako bi doprinijeli izradi sistema koji će u cjelosti odgovarati potrebama ovog entiteta u oblasti registrovanja prometa.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje projekta iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 850.000,00 KM, za finansiranje projekta “Izgradnja dječijeg vrtića u opštini Srbac”.

“S obzirom da postojeći dječiji vrtić u opštini Srbac ne zadovoljava potrebe ove lokalne zajednice, Opština je izgradnju novog objekta definisala kao jedan od najvećih prioriteta. Opština je izradila projekat novog objekta dječijeg vrtića površine 1.000 m2 i kapaciteta za 200 djece u jednoj smjeni”, stoji u saopštenju.

Vlada entiteta RS donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane “Trebinje 1” na području grada Trebinje i dala saglasnost na potpisivanje ugovora o koncesiji za predmetnu solarnu elektranu. Koncesija je dodijeljena privrednom društvu Mješoviti Holding “Elektroprivreda RS” Matično preduzeće a.d. Trebinje.

“Ukupna procijenjena vrijednost investicije za realizaciju projekta u periodu trajanja koncesije iznosi 100.750.000 KM. Instalisana snaga elektrane je 72,92 MW, a procijenjena godišnja proizvodnja 108,7 GWh. Koncesija se dodijeljuje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji, a solarna elektrana će biti realizovana u periodu od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji”, navodi se u saopštenju.

Koncesionar je dužan da, prije potpisivanja koncesionog ugovora, u budžet RS uplati jednokratnu naknadu u iznosu od 503.750,00 KM, a nakon izgradnje solarne elektrane, u budžet Republike Srpske, koncesionar će plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije, od čega će 95 odsto sredstava biti usmjereno u budžet opštine Trebinje.