Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, a lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu ovaj status stiču prava obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko, zdravstveno, te osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite.

Ovim prijedlogom propisani su uslovi i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, njihova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

“Samostalni umjetnik je umjetnik koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela iz oblasti umjetnosti ili izvodi i interpretira umjetnička ili autorska djela iz oblasti umjetnosti i kulture”, naveli su u saopštenju.

Samostalni stručnjak u kulturi je stručnjak koji samostalno, takođe, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela i obavlja istraživačke, umjetničko-saradničke, teorijsko-kritičke, edukativne i specijalističke, producentske i organizatorske poslove iz oblasti umjetnosti i kulture, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi sprovodi se putem javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Cilj utvrđivanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi je podsticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske, te utvrđivanje administrativnih i finansijskih mjera za jačanje njihovog umjetničkog i stručnog stvaralaštva.