Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o faktoringu kojim se posao faktoringa uređuje kao nebankarska finansijska usluga, s ciljem povećanja finansijske inkluzije, odnosno obezbjeđivanja veće dostupnosti finansijskih sredstava malim i srednjim preduzećima putem otkupa nedospjelih kratkoročnih novčanih potraživanja.

Donošenjem posebnog zakona koji uređuje djelatnost faktoringa treba da se doprinese daljem afirmisanju alternativnih načina finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih društava.

Ova preduzeća tradicionalno imaju otežan pristup bankarskim sredstvima usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbjeđenja kredita.

Za razliku od kredita, gdje se odluka o kreditiranju zasniva na bonitetu preduzeća i kolateralu koji preduzeće može da obezbijedi, što je otežavajuća okolnost za veliki broj malih i srednjih preduzeća, kod faktoringa kvalitet potraživanja je ispred kvaliteta kolaterala.

Prednosti faktoringa nad klasičnim kreditima naročito dolaze do izražaja u privredama u kojima postoji otežan pristup izvorima finansiranja i neefikasnim sistemima naplate.

Donošenje zakona o faktoringu treba da doprinese povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, povećanju pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Doprinosi i povećanju konkurentnosti privrednih subjekata, smanjenju znjihove zaduženosti i povećanju konkurencije u finansijskom sektoru i snižavanju cijene kapitala.

Razlozi zbog kojih je predloženo donošenje zakona o faktoringu ogledaju se u sve većoj potrebi finansiranja obrtnih sredstava, zaštiti od kreditnog rizika, upravljanje potraživanjem i uslugom naplate potraživanja koja može biti ostvarena putem finansijskog instrumenta faktoringa, koji može da omogući sve navedeno.