Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku radi usklađivanja sa novim Zakonom o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti.

Zakon o radu više ne poznaje pojam većinski Reprezentativni sindikat i Udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su njime, između ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou RS.

Odredbe Zakona o štrajku potrebno je uskladiti i sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova koji je na snagu stupio u novembru 2016. godine, a kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj po hitnom postupku, čiji su razlozi za donošenje prvenstveno potreba produžavanja roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju.

Izmjene i dopune ovog zakona iskorištene su za preciziranje odredaba, kao i njihovo potpunije uređivanje.

Ovim prijedlogom brisane su odredbe koje uređuju status i zadatke Savjeta za metrologiju Republike Srpske, čime se ukida ovo savjetodavno tijelo Vlade.

S obzirom na to da je osnovni zadatak Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju da vrši nadzor nad verifikovanim mjerilima, te imajući u vidu dosadašnje rješenje koje može dovesti u pitanje objektivnost prilikom njihovog kontrolnog pregleda, predloženo je novo rješenje, u skladu sa kojim kontrolu mjerila u upotrebi može obavljati samo Zavod, a ne i ovlaštena tijela.

Na ovaj način uspostavlja se nepristrastan sistem provjere ispravnosti mjerila koja su u upotrebi.

U dosadašnjoj primjeni Zakona uočeni su nedostaci koji se odnose na jednak tretman nepravilnosti koje učini ovlašteno tijelo, bez obzira na težinu te nepravilnosti. U vezi sa tim predloženo je rješenje kojim je propisano u kojim slučajevima direktor Zavoda suspenduje rješenje o ovlaštenju, a u kojim ga ukida.

Propisan je i maksimalan period trajanja i pravne posljedice suspenzije, kao i uslovi za podnošenje novog zahtjeva za ovlašćivanje.

S ciljem kontinuiranog funkcionisanja metrološkog sistema, predlaže se produžavanje roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju, a koji se predlaže do 31. decembra 2022. godine.

Ova izmjena bila je i osnovni razlog za stavljanje ovog zakona u proceduru po hitnom postupku.