Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost na Plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva za period 1. januar – 31. decembar, u iznosu od 8.000.000 KM, namijenjenih za isplatu subvencija privrednim subjektima koji su u toku ove godine izvršili stvarno povećanje plata radnika.

Time su u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske i ispunjenju uslova iz Pravilnika o postupku dodjele podsticaja stekli pravo na isplatu određenih iznosa sredstava, a na osnovu rješenja koja je prethodno donio ministar, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada je donijela odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 74.136 KM.

Ova sredstva su namijenjena za realizaciju različitih projekata u opštinama Novo Goražde, Lopare, Vlasenica i Jezero.

Vlada je utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu, a razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg podizanja standarda usluga, kao i preciznijeg propisivanja obaveza subjekata na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, odnose se na drugačije propisivanje roka za obavljanje probnog rada na novoizgrađenom distributivnom ili transportnom sistemu prirodnog gasa, koji počinje teći od dana izdavanja privremene upotrebne dozvole za taj sistem za razliku od Nacrta u kojem je bilo predloženo da propisani rok teče od dana izdavanja upotrebne dozvole.

Prijedlog zakona je dopunjen prelaznom odredbom kojom je propisan rok za pribavljanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu koji obavlja djelatnost upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas, navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Strategiju obrazovanja odraslih u Srpskoj za period od 2021. do 2031. godine, koja se donosi kao strateški dokument u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Ovo je prvi strateški dokument kojim se planski pristupa razvoju i unapređenju obrazovanja odraslih, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Nova Strategija predstavlja napor institucija sistema da koordinisano i sistemski rade na razvoju i unapređivanju kvaliteta četiri stuba obrazovanja i to predškolskog i osnovnog, srednjeg, visokog i obrazovanja odraslih.

Na ovaj način je u Republici Srpskoj sistem obrazovanja, saglasno savremenim tendencijama.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske, 9. januara, prema kojoj je Dan Republike Srpske neradni dan, a program proslave utvrđuje organizacioni odbor.

Na Dan Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije, organi lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije, kao i lica koja profesionalno obavljaju uslužno-preduzetničke djelatnosti.

Na svim javnim institucijama i ustanovama u periodu od 1. januara do 15. januara biće istaknute zastave Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela zaključak prema kojem 14. januara u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima za implemantaciju direktiva Evropske unije i Akcioni plan za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja za medicinske tehničare u Republici Srpskoj za period 2020-2025. godine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izradili su Akcioni plan za reformu srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara uz podršku Projekta jačanja sestrinstva u BiH.

Izvršena je analiza postojećeg obrazovanja i nastavnih planova i programa, visokog obrazovanja, stanja u zdravstvenom sistemu, te pravnog okvira u oblasti javnog obrazovanja i zdravstva, saopšteno je iz Biro Vlade za odnose sa javnošću.