Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za period jul-decembar 2020. godine u kojem su isplaćena sredstva u iznosu od 4,9 miliona KM za 384 privredna subjekta koji su povećali platu za oko 14.000 radnika.

Najznačajni efekti podsticaja u trećem obračunskom periodu su povećanje plata radnika za 23 odsto u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj, što je u apsolutnom iznosu oko 17,2 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U prva tri obračunska perioda od jula 2019. do decembra 2020. godine, dodijeljen je podsticaj u ukupnom iznosu oko 13 miliona KM za 711 privrednih subjekata koji posluju u 45 gradova i opština Republike Srpske.

Najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 4,8 miliona KM za 209 privrednih subjekata.

Usvojena Informacija o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period od 1. aprila do 30. juna.

Pripremljen je prijedlog novog nastavnog plana i programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje koji podrazumijeva određene izmjene u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa pa će se od drugog razreda izučavati novi nastavni predmet “Digitalni svijet”, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U petom razredu, umjesto izučavanja dva nastavna predmeta “Poznavanje prirode” i “Poznavanje društva” izučavaće se jedan nastavni predmet “Priroda i društvo”, a biće i povećan fond časova fizičkog vaspitanja u petom i šestom razredu.

“O ovim i drugim važnim reformskim aktivnostima, kao što su digitalizacija sadržaja udžbenika za prvu trijadu i udžbenika Istorije za sedmi i deveti razred, javnost biti blagovremeno informisana”, napominje se u saopštenju.

U usvojenoj Informaciji se navodi da je u toku izrada nastavnih programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje za redovnu i dopunsku nastavu, nastavnih programa opšteobrazovnih predmeta u srednjim školama za drugi razred za sva zanimanja u 13 struka.

U toku je i izrada nastavnih programa stručnih predmeta za drugi razred za sva zanimanja u 13 struka koji su usklađeni sa standardima zanimanja i potrebama tržišta rada, nastavnih programa stručnih predmeta za prvi razred za zanimanja u struci Kultura i umjetnost, nastavnih programa za opšteobrazovne predmete za prvi razred za zanimanja u okviru struke Kultura i umjetnost.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da nastavi ostvarivanje mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Vlada Republike Srpske usvojila Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske kao osnovu za pripremu i izradu budžeta.

Riječ je o dokumentu srednjoročnog planiranja, koji treba da postavi strateški okvir i gornje granice resursa unutar kojih bi se trebao pripremati godišnji budžet.

Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske 2022-2024 čine sljedeća poglavlja- Ekonomski i fiskalni ciljevi, Makroekonomski okvir, Javne finansije, Pregled konsolidovanih okvira budžeta Republike Srpske i Dodatak – Pregled konsolidovanih okvira budžeta Spske prema GFS metodologiji.