Vlada Republike Srpske odobrila je 1.605.101 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.226 radnika iz 22 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Iznos od 1.469.040 KM odobren je za potpunu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 241 radnika oglednog poljoprivrednog dobra “Petar Mrkonjić” iz Modriče, 60 radnika Grafičkog preduzeća “Nova štampa” iz Gradiške, 13 radnika Drvne industrije iz Kalinovika, 66 radnika “Čajavec profesionalna elektromehanika” iz Banjaluke, 19 radnika “Čajavec prostorna tehnika” iz Banjaluke, 31 radnika Zemljoradničke zadruge “Poljoprivrednik” iz Bratunca, te 113 radnika OJP za komunalne poslove “Komunal” iz Petrova.

Ovaj iznos obuhvata i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 663 radnika Preduzeća za proizvodnju konfekcije i promet “Mladost” iz Mrkonjić Grada, saopšteo je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Iznos od 136.060 KM predviđen je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 20 radnika iz 14 preduzeća koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, otvoren do 31. decembra, a koji sa uplatom ovih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, kojim su uređeni uslovi i način sticanja tih statusa, njihova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava, te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju.

“Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi postaje obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite”, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se dodaje da lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika ili samostalnog stručnjaka u kulturi pod određenim uslovima ostvaruje pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa iz budžeta Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture će voditi registre samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi, a ministar će donijeti pravilnike o vođenju registra.

Vlada Srpske je donijela i Uredbu o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Uredbom se uređuju uslovi i isprave za dokazivanje njihove ispunjenosti i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima koji se bave javnim prevozom lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

“Cilj donošenja ove uredbe je pružanje podrške u periodu od septembra do decembra 2020. godine za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona”, pojašnjava se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1. jula do 30. septembra ove godine u iznosu od 125.000 KM.

Odobrena sredstva biće doznačena Javnoj ustanovi Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” na ime finansiranja projekta pod nazivom “Podizanje kvaliteta pružanja stručnih usluga u institucijama za djecu bez roditeljskog staranja”.