Vlada Sjeverne Makedonije odlučila je danas da Parlamentu predloži da krizno stanje, uvedeno zbog pandemije koronavirusa, bude produženo do 31. decembra.

Prijedlog koji će biti dostavljen Sobranju, usvojen je na prijedlog Upravljačkog komiteta za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama.

Vlada Sjeverne Makdonije je 20. novembra prošle godine uvela krizno stanje u trajanju od 30 dana, a Parlament ga je 16. decembra produžio do 30. juna ove godine.

Kako je tada objašnjeno, krizno stanje je uvedeno da bi se omogućilo korišćenje armije u borbi sa pandemijom Covid-19, kao i da država može da angažuje privatne bolničke kapacitete u slučaju potrebe.

Vlada u Skoplju danas je utvrdila i izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim će Ministarstvu zdravlja biti omogućeno da privatnim bolnicama odredi najviše cijene za hospitalizaciju oboljelih od Covid-19. Te najviše cijene koje će Ministarstvo moći da odredi privatnim bolnicama u uslovima kriznog stanja proglašenog zbog zaštite zdravlja ili pandemije su u visini referentnih cijena koje je utvrdio Fond za zdravstveno osiguranje Sjeverne Makedonije.

Predloženim izmjenama, koje će u Parlament biti upućene na usvajanje po hitnom postupku, predviđeno je i korišćenje resursa privatnih bolnica u uslovima pandemije ako je to potrebno, kao i izmjene kazni ako privatne zdravstvene ustanove ne postupaju u skladu sa zakonskim odredbama.