Vlada Sjeverne Makedonije najavila je da će parlamentu predložiti da krizno stanje u cijeloj zemlji produži do polovine 2021. godine.

Krizno stanje u trajanju od 30 dana vlada u Skoplju je proglasila 20. novembra zbog sprečavanja širenja virusa korona.

Vlada je prihvatila prijedlog Upravljačkog komiteta za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama da krizno stanje produži za šest mjeseci i utvrdila prijedlog te odluke koji će dostaviti Sobranju Sjeverne Makedonije.

Prema Zakonu za upravljanje krizama, odluku o produžavanju kriznog stanja u trajanju dužem od 30 dana donosi parlament.

“Vlada je utvrdila prijedlog odluke za odobravanje produžavanja kriznog stanja na teritoriji cijele Republike Sjeverne Makdonije. Ovim prijedlogom odluke Sobranuju se predlaže da rok trajanja krizne situacije produži do 30. juna 2021.”

Uvođenje kriznog stanja u novembru obrazloženo je time da to omogućava šire korištenje armije kao i da Vlada Sjeverne Makedonije može po potrebi da preuzme upravljanje resursima lokalne samouprave i privatnim kompanijama, među kojima su bolnice i poliklinike.