Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je danas krizno stanje na teritoriji cijele zemlje u trajanju od 30 dana.

Kako se navodi u saopštenju sa onlajn sednice, krizno stanje počinje odmah i “proglašeno je zbog zaštite javnog zdravlja u uslovima pandemije kovida 19 i sprječavanja širenja tog virusa u povećanom obimu, čime se ugrožava zdravlje stanovništva”.

Prema ranijem objašnjenju vrha vlasti, uvođenje kriznog stanja omogućava šire korišćenjee vojske, tehničkih i drugih sredstava i resursa armije i da vlada može po potrebi da preuzme upravljanje resursima lokalne samouprave, javnim preduzećima i privatnim kompanijama, među kojima su bolnice i poliklinike.

O odluci da uvede 30-dnevno krizno stanje na teritoriji cijele zemlje Vlada Sjeverne Makedonije će obavijestiti predsjednika države i Sobranje.

Vlada Zorana Zaeva će, ističe se, predložiti predsjedniku Sjeverne Makedonije Stevi Pendarovskom da donese odluku o učešću dijela pripadnika armije u borbi sa krizom.

Na današnjoj sjednici je zaključeno da Glavni štab pri Centru za upravljanje krizama treba odmah da započne pripremu Akcionog plana za prervenciju i borbu sa širenjem zarazne bolesti kovid 19, kao i da napravi potpun pregled raspoloživih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa i plan za koordinirano djelovanje.

Vlada je donijela zaklučak i da ministarstva unutrašnjih poslova, odbrane, zdravlja, Armija, Centar za upravljanje krizama i direkcija za zaštitu i spasavanje sve raspoložive kapacitete i resurse stavi u funkciju borbe sa kriznom situacijom.

Odluku o uvođenju kriznog stanja vlada u Skoplju je donijela na predlog Upravljačkog komiteta za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama po predlogu Grupe za procjenu.

Prethodno je na jučašnjoj sjednici Savjet za bezbjednost predsjednika Sjeverne Makedonije preporučio uvođenje kriznog stanja na cijeloj teritoriji zemlje radi efikasne borbe sa posljedicama krize izazvane korona virusom.

Ovo je prvi put da se u Sjevernoj Makedoniji uvodi krizno stanje teritoriji cijele zemlje. Ranije je 2015. godine uvedeno krizno stanje na južnoj i sjevernoj granici na početku migrantske krize i produžavano je na svakih šest mjeseci.