Vlada Srbije usvojila je zaključak o uspostavljanju privremenog projekta-Kartica pogodnosti za zaposlene, radno angažovane i volontere u Covid-19 sistemu kojima su omogućene odgovarajuće olakšice zbog otežanih uslova života i rada tokom pandemije.

Uvođenjem ove kartice biće moguće ostvariti pogodnosti prilikom plaćanja robe i usluga kod privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika, ustanova i partnerskih kompanija sa kojima će biti potpisan protokol o saradnji.

Nosioci kartice imaće i prednost pri ostvarivanju prava i dobijanju usluga u državnim institucijama, javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ustanovama socijalne zaštite.

Kartica će biti personalizovana i moći će da se koriste na cijeloj teritoriji Srbije, bez obzira na mjesto prebivališta korisnika.

Vlada je usvojila i prijedlog za promjenu Ustava Srbije u dijelu koji se odnosi na sudove i javna tužilaštva i druge posljedične dijelove najvišeg opšteg pravnog akta, što je neophodan korak u daljem jačanju vladavine prava i daljem usklađivanju sa evropskim pravnim tekovinama i standardima.

Usvojen je i Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period od 2020. do 2025. godine.