Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost premijeru ZDK za potpisivanje sporazuma s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) o nabavci testova za koronavirus u vrijednosti od 1.000,000 KM.

Ministar zdravstva Adnan Jupić je istakao da je predviđena nabavka 33.500 multipleks testova i 20.000 standardnih testova za potrebe PCR laboratorija u Kantonalnoj bolnici Zenica i Opštoj bolnici Tešanj, 9.000 antigen testova za potrebe domova zdravlja, te 22.000 viralnih podloga.

“Na ovaj način ćemo problem testiranja naših pacijenata riješiti na duži vremenski period”, naglasio je Jupić.

Vlada je usvojila i izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) ZDK za period januar – septembar 2020. godine. Jupić je naveo da je uprkos smanjenom prilivu prihoda u Fond zdravstvenog osiguranja od oko 15 miliona KM, što je posljedica smanjenih uplata usljed pandemije koronavirusa, ZZO prvih devet mjeseci poslovao sa minusom od svega 580.000 KM.

“Nadam se da će kvalitetnom politikom i vođenjem od strane menadžmenta ovaj minus do kraja godine neutralizovati”, rekao je Jupić.

Dodao je da su u završnoj fazi pregovori sa sindikatom ostalih zaposlenika u zdravstvu koji vrlo brzo trebaju rezultirati sporazumom i potpisivanjem kolektivnog ugovora odmah po usvajanju finansijskog plana ZZO-a za narednu godinu.

U tom slučaju bi od 1. januara došlo do izjednačavanja satnice ostalih zaposlenika u zdravstvu sa visinom satnice koja je definisana kolektivnim ugovorom sa Sindikatom ljekara i stomatologa ZDK-a.

Vlada ZDK je donijela set odluka kojima su odobrena sredstva u iznosu od 600.000 KM za nabavku medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu u Zenici. Odobrena je nabavka “C luka” za potrebe Odjela neurohirurgije, OCT aparata za Odjel oftalmologije, LED operacionih hirurških lampi te endoskopske opreme.