Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o prestanku rada Hrvačkog saveza Bosne i Hercegovine s ciljem rješavanja spora entitetskih saveza.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da izvrši dostavljanje Rješenja o prestanku rada Hrvačkog saveza Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Prethodno je Vijeće ministara usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH u vezi sa sporom entitetskih hrvačkih sportskih saveza.

U Informaciji su pobrojane aktivnosti Ministarstva civilnih poslova BiH s ciljem rješavanja nastalog spora koji potresa hrvački sport Bosne i Hercegovine, te utvrđeno da ne postoji minimum kooperativnosti i dobre volje kod rukovodećih predstavnika Hrvačkog saveza BiH da se u ravnopravno članstvo primi Hrvački savez Republike Srpske, te na taj način organizuje hrvački sport u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o sportu u BiH, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.