Nakon bakterioloških analiza, utvrđeno je da voda iz vodovodne mreže u Srebrenici nije za piće. Građanima se preporučuje da kupuju vodu ili da vodu iz vodovodne mreže prethodno prokuhaju.

Uzimanjem dva uzorka vode, jednog u OŠ „ Kosta Todorović“ u Skelanima, drugog u Srebrenici u jednom trgovinskom objektu, utvrđeno je da voda ne zadovoljava potrebne kriterijume za piće. Ekipe su odmah izašle na teren kako bi očistili svu opremu u sklopu vodovoda, a u toku dana očekuje se ponovno uzimanje uzoraka.

“Bakteriološki voda nije ispravna. Te oscilacije su veoma male, 10%, ali to je za nas alarmantno stanje i mi smo kao preduzeće preduzeli određene aktivnosti. Prije svega, obavijestili smo stanovništvo da voda nije ispravna za piće”, rekao je v. d. direktora JKP “Polet” Miloš Milovanović.

Građani su obaviješteni putem medija, a kako većina njih kaže, pridržavaju se preporuka nadležnih.

Prema zvaničnim podacima u Srebrenici se inače ne vrši redovna hemijska analiza vode. Nakon ovakvih rezultata bakteriološke analize odlučeno je da se ubuduće vrši i hemijska analiza voda, sa ciljem obezbjeđenja potrebnog kvaliteta vode.