Članovi orkestra i hora komande Američkih kopnenih snaga za Evropu i Afriku ove sedmice borave u BiH, a danas su u Sarajevu održali zajednički koncert sa pripadnicma orkestra Oružanih snaga BiH na Festivalu “Baščaršijske noći”.

Članovi oba orkestra su posjetili muzičke škole u Brezi, Mostaru Stocu, Čapljini, Prijedoru, Prnjavoru, Bijeljini, Bihaću i Sarajevu i održali niz radionica za djecu i omladinu.

Ovo je prva faza novog projekta NATO Štaba Sarajevo, koji će u partnerstvu sa oba orkestra, Ministarstvom odbrane BiH i američkom dobrotvornom organizacijom Spirit of America donirati muzičke instrumente muzičkim školama u Bosni i Hercgeovini, saopćeno je.