Drugog dana zasjedanja VSTS-a na dnenvom redu je planirana analiza radnih procesa evidentiranja troškova krivičnog postupka sa preporukama Kancelarije za reviziju BiH, kao i informacija o tonskom snimanju svih radnji, odnosno ročišta u toku krivičnog postupka od sudova.

VSTS bi trebalo danas da se odredi i o odluci o formiranju Radne grupe za unapređenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, koju će im predočiti Odjeljenje za pravna pitanja ove ustanove.

Članovi VSTS-a trebalo bi da raspravljaju i o izvještaju koji se odnosi na predmete visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, a riječ je o trećem ciklusu izvještavanja sa presjekom na 31. decembar prošle godine.

Drugog dana zasjedanja VSTS-a, odnosno danas, trebalo bi da budu imenovani glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i njegov zamjenik, tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske i sudija Okružnog suda u Bijeljini.

VSTS bi trebalo da imenuje i sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH i predsjednika Opštinskog suda u Orašju, kao i sudiju Osnovnog suda Brčko distrikta.