Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ danas je jednoglasno donio odluku da se sudije i tužioci ocjenjuju za 2019. godinu prema ranijim kriterijumima, dok se za 2020. neće ocjenjivati.

Ovakva odluka je donesena zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa korona.

Visoki sudski i tužilački savjet skrenuo je pažnju predsjednicima sudova i glavnim tužiocima da rade na tome da se moraju ostvariti radni rezultati u maksimalnom obimu.

VSTS je donio odluku da će nadležna komisija ubrzano raditi na izradi novih kriterijuma za ocjenjivanje za 2021, do kraja ove godine.

Prije donošenja odluka vođena je rasprava tokom koje je član Vijeća Mahmut Švraka rekao da je za njega manje zlo da se “ljudi ocijene za potrebe imenovanja”.

“Možemo donijeti odluku da se ne ocjenjuju, ali će 2021. biti još gora i šta ćemo onda u 2022? Nećemo imati ocijenjene nosioce pravosudnih funkcija. U Republici Srpskoj su za prva tri mjeseca tužilaštva donijela 1.010 meritornih odluka, a za ova tri mjeseca od aprila do juna 680. Svi će imati normu od sto odsto. Tužilaštva će sigurno ispuniti svoju normu, jer ja već imam podatke za to. Najgora je solucija da se ne ocijene, jer će se nekad pojaviti ljudi koji će tražiti ocjene”, smatra Švraka.

Član VSTS-a Goran Nezirović predložio je da se ne požuruje sa konačnom odlukom, te da se pokuša napraviti presjek i da se vidi eksperimentalno koliku normu su sudije ostvarile, kako bi vidjeli do kojih će rezultata doći.

Prijedlog predsjednika VSTS-a Milana Tegeltije bio je da se ne ocjenjuju zbog vanredne situacije.

“Nemoguće je da napravimo pošten sistem ocjenjivanja i bolje je da ih ne ocjenjuju”, rekao je Tegeltija.

Prema statističkim podacima, u ovoj godini su za devet mjeseci tužilaštva u BiH imala manji učinak za 12 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su sudovi imali 20 odsto manje riješenih predmeta nego lani.