Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine Goran Nezirović predložio je na današnjoj sjednici VSTV-a da u Izvještaj Vijeća za prošlu godinu treba uvesti najmarkantnije događaje koji su obilježili rad ove institucije u protekloj godini, navodeći da Izvještaj treba biti objektivan, samokritičan, izbalansiran i reformski.

“To je, u svakom slučaju, pandemija Covida-19 koja je uticala na neke odluke, usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, odluka Suda BiH o ukidanju Pravilnika o ocjenjivanju nosilaca pravosudnih funkcija, novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i osnivanje Odjeljenja za integritet, te osnivanje i rad privremene istražne komisije Paarlamenta BiH i ostavka predsjednika VSTV-a”, rekao je Nezirović u okviru tačke dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog dopune sadržaja ovog izvještaja.

Govoreći o sastavu Vijeća, on je podsjetio da 47 odsto zaposlenih koji rade na određenim projektima, nisu u stalnom radnom odnosu što je prijetnja i izazov za ovu instituciju.

Nezirović je naglasio da se radi o ljudima koji ispunjavaju neophodne i redovne zadatke kako bi Vijeće moglo normalno funkcionisati, zbog čega izvršnoj i zakonodavnoj vlasti treba poslati hitnu poruku o neophodnoj finansijskoj pomoći u slučaju obustave donacija.

“U izvještaju treba navesti da smo mi, sudije i tužioci koji su učestvovali u radu nadzornog tijela, osim EU, dali aktivan doprinos u izradi i sadržaju Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina”, rekao je Nezirović.

Kao posebno važno, on je naglasio personalnu i institucionalnu nezavisnost pravosuđa, dodajući kako im se prigovara da su u stvarnosti kontrolisano političko pravosuđe.

“To su izazovi sa kojima se suočavamo godinama i našu nezavisnost moramo da odbranimo od prijetnje političke instrumentalizacije i pritisaka”, naglasio je Nezirović, čiji su prijedlozi prihvaćeni.

Govoreći o obavezama i mogućnostima popunjavanja pozicija u okviru Sekretarijata VSTV-a, shodno preporukama međunarodnih dokumenata kao i planova zapošljavanja, te obezbjeđivanja fukcionalnosti i efikasne podrške radu VSTV-a, direktor Sekretarijata Admir Suljagić rekao je da EU traži uspostavljanje Odjeljenja za integritet, te insistira na pleniminarnom planu prelaska projektnog osoblja u Sekretarijat, što će biti u obavezi da im predstave u narednih šest mjeseci.

“Ova institucija je donijela ispravnu odluku kada smo donijeli novu sistematizaciju, a novo pismo EU će potvrditi sve ono što smo uradili u prošloj godini i predvidjeli šta se od nas traži. Uspostavili smo Odjeljenja za efikasnost i kvalitet sudova i efikasnost i kvalitet tužilaštava. Više puta sam ponovio da smo limitirani sa brojem zaposlenih, da smo budžet imali za samo pet mjeseci, a sada smo na principu privremenog finansiranja, a predvidjeli smo mnoge pozicije koje nisu popunjene. Sve ovo zahtijeva planski pristup, na čemu Sekretarijat radi”, rekao je Suljagić.

Vijeće je usvojilo informaciju o internoj reviziji procesa javnih nabavki u VSTV-u koju je sprovela Jedinica interne revizije Ministarstva pravde u Vijeću ministara BiH.

Govoreći o dvije sprovedene revizije prošle godine, Suljagić je rekao da je Kancelarija za reviziju institucija BiH konstatovala pozitivan stav u procesu nabavki VSTV-a.

U nastavku sjednice u popodnevnim satima, planirano je i razmatranje zaključaka stalnih komisija VSTV-a u vezi sa Izvještajem sudije Džoane Korner “Unapređenje procesuiranja predmeta ratnih zločina na nivou BiH”, kao i relevantna pitanja u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH.