Visoko sudsko i tužilačko vijeće usvojilo je danas prijedlog revidiranog Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca.

Šredsjednik VSTV-a Milan Tegeltija izjavio je da će Pravilnik uputiti na mišljenje Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Evropskoj komisiji, da bi na sljedećoj sjednici mogli ići na njegovo usvajanje.

Prema njegovim riječima, bilo je dosta različitih mišljenja o tekstu Pravilnika zbog odluke Suda BiH.

“Sud BiH je ustanovio da se naš prvobitni Pravilnik bavio pitanjima utvrđivanja porijekla imovine, za šta ne postoji zakonski osnov. Mi smo se sada ograničili na provjeru tačnosti podataka, a ne na prikupljanje podataka”, rekao je tom prilikom Tegeltija, dodajući: “Hodamo po granicama zakonitosti”.

VSTSje ranije pokušao da dovede do toga da sudije i tužioci moraju da učine dostupnim javnosti svoje imovinske kartone, ali se na to žalila Agencija za zaštitu ličnih podataka, tvrdeći da je VSTS to planirao na nezakonit način.

U međuvremenu je VSTS pokrenuo upravni spor pred Sudom BIH, ali je sud prije nekoliko dana odlučio u korist Agencije.

Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka poručili su da nisu protiv dostupnosti podataka o imovini, ali da se mora naći odgovarajući način.

Kažu i da je bespotrebno bilo pokretanje spora jer je koštalo i jer su se trošili resursi a, kako kažu, ishod se znao na samom početku.