Imajući u vidu izuzetno težak položaj bh. prevoznika u vrijeme pandemije COVID-19, te nemogućnost države da na vrijeme obezbijedi neophodne vakcine za profesionalne vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu, Vanjskotrgovinska komora BiH je uputila inicijativu za nabavku vakcina i COVID pasoša za vozače.

Inicijativu je uputila Ministarstvu komunikacija i prometa BiH uz konsultacije sa članovima Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika i članovima Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTK BiH.

“Naime, 19. marta 2021. godine u ‘Službenom glasniku Bosne i Hercegovine’, broj 17/21, objavljena je odluka o prijenosu novčanih sredstava deponovanih na posebnom računu Vanjskotrgovinske komore BiH na jedinstveni račun trezora. Radi se o sredstvima Nacionalnog komiteta koja su uplaćivali prijevoznici za finansiranje projekata u transportnom sektoru”, saopćeno je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Komora smatra da je transportni sektor od izuzetne važnosti za funkcionisanje privrede, da je istovremeno u značajnoj mjeri pogođen negativnim dejstvom pandemije koronavirusa, te da se dio predmetnih sredstava od Nacionalnog komiteta može i treba upotrijebiti za nabavku vakcina i izdavanje COVID pasoša vozačima u međunarodnom transportu roba i putnika.

Vanjskotrgovinska komora BiH očekuje da će Ministarstvo podržati inicijativu i Vijeću ministara BiH predložiti donošenje odluke o upotrebi sredstava Nacionalnog komiteta za nabavku vakcina, čijom realizacijom bi se u što kraćem roku izvršila imunizacija vozača te osigurao neometan protok ljudi i dobara.