Trenutno u Privremenom prihvatnom centru Vučjak boravi oko hiljadu migranata, a zbog hladnijeg vremena situacija je sve teža. Volonteri Crvenog krsta svakodnevno traže premještanje u uslovniji kamp. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ističe da Vučjak može biti zatvoren, tek kad bude pronađena nova lokacija izvan Unsko-sanskog kantona (USK).

Prebacivanje migranata s Vučjaka na nove dvije lokacije moglo bi se desiti za 20 dana, ali ne u Biru i Miral već na nove dvije lokacije van kantona.

“Nema nikakve opcije niti ima kapaciteta da se migranti s Vučjaka prebacuju u Biru i Miral. Mi smo blizu jednog rješenja, a to je da uspostavimo dva prihvatna centra izvan USK i naš je prioritet što prije zatvoriti taj divlji kamp na Vučjaku”, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

“Što se tiče Vučjaka, dogovor je bio da migranti prelaze u kampove van našeg kantona”, navodi i ministrica zdravstva USK Nermina Ćemalović.

Zatvaranje Vučjaka bez adekvatnog drugog rješenja dovelo bi do velikih problema u Bihaću, naglašava gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Bez obzira na zahtjeve Evropske unije, Vučjak mora ostati sve dok se ne nađe druga lokacija gdje mogu biti migranti.

“Bihać se mora rasteretiti, migranti sa Vučjaka mogu se izmještati jedino u novootvorene lokacije unutar države BiH”, jasan je Fazlić.

Ako bi Vučjak bio zatvoren bez adekvatnog zamjenskog rješenja na ulicama Bihaća našlo bi se oko hiljadu migranata koji trenutno borave u ovom kampu. Dogovor o zatvaranju Vučjaka temelji se na pronalasku novih lokacija za migrante iz Vučjaka isključivo van Unsko-sanskog kantona.