Sudsko vijeće Kantonalnog suda Sarajevo (KSS) danas je oglasilo krivim Roberta Baćića (1954.), državljanina Republike Hrvatske i Eminu Hall (1981.), državljanku Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, za ubistvo Fazlije Hrustića (77), te ih osudilo na ukupno 22 i po godine zatvora.

Prvookrivljeni Baćić je za ubistvo iz koristoljublja osuđen na 15 godina, a za krivično djelo – napad na službenu osobu u vršenju službenih dužnosti na jednu godinu, odnosno na jedinstvenu kaznu od 15 i po godina zatvora.

Drugookrivljena Emina Hall je za ubistvo iz koristoljublja u saizvršilaštvu osuđena na sedam godina zatvora.

Epilog je to ponovljenog suđenja za ubistvo Fazlije Hrustića, počinjeno u kući na području općine Ilidža, novembra 2017. godine.

Novo suđenje u ovom predmetu uslijedilo je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH djelimično uvažio žalbu odbrane i ukinuo prvostepenu presudu, te predmet vratio KSS-u na ponovno suđenje.

U prvostepenom postupku, presudom KSS-a od 4. jula 2019. godine, Baćić bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 16 i po godina zatvora, a Hall na istovjetnu zatvorsku kaznu od sedam godina.