U svijetu će do 2025. godine za potrebe vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) biti utrošeno 157 milijardi dolara.

Prema izvještaju američke kompanije za pružanje zdravstvenih podataka i usluga IQVIA Holdings, 70 posto svjetske populacije trebalo bi biti vakcinisano do kraja 2022. godine.

U izvještaju se također navodi kako će samo u ovoj godini za potrebe vakcinisanja biti izdvojene 54 milijarde dolara.

Nakon prvih vakcinisanja protiv COVID-19, a s obzirom na trajanje postojećih vakcina, svake dvije godine mogu biti potrebna dodatna vakcinisanja.

Predviđa se da će povećana konkurencija i obim proizvodnje smanjiti cijene vakcina te da će troškovi vakcinisanja u svijetu u 2025. godine pasti na oko 11 milijardi dolara. Očekuje se da će do 2025. godine za vakcinisanje biti utrošeno 157 milijardi dolara.

Američki proizvođač vakcina protiv COVID-19 Pfizer također je najavio da će u roku od 12 mjeseci biti potrebno dodatno vakcinisanje.