Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostepenu presudu kojom su šestorica optuženih za zločine nad civilima na području Hadžića osuđeni na ukupno 42 godina zatvora.

Za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima zatvorenim u logoru “Silos” u Tarčinu, školi u Pazariću i kasarni “Krupa” u Zoviku u obnovljenom postupku sudilo se Bećiru Hujiću, Fadilu Čoviću, Mirsadu Šabiću, Neziru Kaziću, Halidu Čoviću i Nerminu Kalemberu.

Kaziću je izrečeno deset, Hujić i Fadil Čović su osuđeni na po osam godina, Mirsad Šabić na šest, a Halid Čović i Nermin Kalember na po pet godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno za nečovječno postupanje, protivzakonito zatvaranje, uskraćivanje prava na suđenje zatvorenicima i odvođenje na prinudne radove. Za neke tačke su oslobođeni.

Prvooptuženi u ovom predmetu bio je Mustafa Đelilović, koji je nedavno preminuo, a optuženom Šerifu Mešanoviću u odnosu na kojeg je zbog bolesti razdvojen postupak Državni sud će izreći presudu sutra, 11. juna.

Sva osmorica su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno 60 godina zatvora za zločine počinjene u objektima na području općine Hadžići.

Na po deset godina zatvora tom presudom osuđeni su preminuli Đelilović, nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Općine Hadžići u odnosu na kog je obustavljen postupak, i Kazić, bivši komandant Devete brdske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). Na po osam godina zatvora su bili osuđeni Fadil Čović, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Hadžićima, i Hujić kao upravnik “Silosa”, dok su de facto komandir policije u Pazariću Šabić i zamjenik upravnika u “Silosu” Halid Čović prvostepeno osuđeni na po šest godina. Bivši upravnik u kasarni “Krupa” Mešanović osuđen je na sedam godina, a nekadašnji stražar Kalember na pet godina zatvora.

Apelaciono vijeće je uvažilo žalbe Tužilaštva, Odbrane Đelilovića i Halida Čovića te ukinulo prvostepenu presudu u julu 2019. godine, dok je obnovljeno suđenje počelo u septembru iste godine.

Na drugostepenu presudu nije dozvoljena žalba.

Ovo suđenje počelo je 2012. godine.